Muzycy w Cantusie

Emanuel Bączkowski jest absolwentem Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, gdzie ukończył Wydział Instrumentalny (organy) oraz Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca (specjalność muzyka kościelna: dyplom z zakresu dyrygentury, śpiewu solowego i akompaniamentu liturgicznego). Studiował organy i kompozycję organową w Conservatorio di Musica Santa Cecylia w Rzymie. Odbył dwuletni staż artystyczny na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie.

Występował wielokrotnie w ramach europejskich i międzynarodowych festiwali muzycznych. Koncertuje jako solista i kameralista. Jest organistą tytularnym Kościoła Środowisk Twórczych w Warszawie. Uczestnik Międzynarodowych Sesji Naukowych w Warszawie (UMFC), Rzymie (Conservatorio S. Cecylia), Paryżu (UNESCO) i innych. Organizator wielu koncertów i wieczorów poetyckich realizowanych przy współpracy z Filharmonią Narodową, Teatrem Narodowym, Teatrem Wielkim, Operą Narodową, Operą Kameralną, Teatrem Żydowskim oraz Telewizją Polską.

Aleksandra Skiera (Cienkowska) (1991) grę na skrzypcach rozpoczęła w wieku 6 lat w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Grażyny Bacewicz w Koszalinie. W roku 2015 ukończyła studia magisterskie w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu w klasie prof. Eweliny Pachuckiej-Mazurek oraz as. mgr Aleksandry Bryły. Od 2003 uczestniczyła w europejskich projektach muzycznych m.in. International Lutoslawski Youth Orchestra (Szczecin), Socrates-Comenius (Czechy, Słowacja), Neubrandenburger Jugendorchestertreffen (Niemcy), Mozartini Festiwal (Włochy). Jako członek orkiestry kameralnej Kamerton koncertowała na terenie Norwegii, Niemiec i Polski. Współpracowała z Filharmoniami Poznańską, Gorzowską, Koszalińską, Poznańskim Teatrem Muzycznym, Orkiestrą CollegiumF, Orkiestrą CoOperate, Orkiestrą StandBy, Zespołem Musica MAXIMA, Orkiestrą L’Autunno. Obecnie jest muzykiem Polskiej Orkiestry Sinfonii Iuventus. Aleksandra od najmłodszych lat jest również czynną chórzystką. Przez cały okres edukacji koncertowała i zdobywała nagrody jako członek Międzyszkolnego Chóru Dominanta z Mścic.